Sağlık İstatistikleri yıllığı

Sağlık İstatistikleri yıllığı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2009 yılına ait istatistikî bilgiler açıklandı.

10 Ocak 2011, Pazartesi - 20:47
HİT: 53(0)Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2009 yılına ait istatistikî bilgiler açıklandı.

Açıklamada şu verilere yer verildi:

2009 yılı Türkiye Nüfusu 72.561.312 kişidir. Buna göre seçilmiş bazı enfeksiyon hastalıkları için hesaplanan Mortalite Hızları Tablo1’de sunulmuştur.

2002

2006

2007

2008

2009

Boğmaca Pertussis

0,01 (1)

0

0,02 (1)

0

0,01 (1)

0

Kızamık Measles

0,01 (1)

0,03 (2)

0

0

0

0

Hepatit B Hepatitis B

0,25 (17)

0,04 (3)

0,06 (4)

0,03 (2)

0,08 (6)

0,03 (2)

Difteri Diptheria

0,01 (1)

0

0

0

0

0

Tetanoz Tetanus

0,04 (3)

0,06 (4)

0,03 (2)

0,06 (4)

0,03 (2)

0,06 (4)

Neonatal Tetanoz Neonatal Tetanus

2,95 (4)

12,5 (17)

6,71 (9)

0,75 (1)

2,28(3)

0

Tablo 1. Yıllara Göre Bazı Seçilmiş Enfeksiyon Hastalıklarının Mortalite Hızı, ( Bir Milyon Nüfusta), Türkiye

2009 yılı Bebek Ölüm Hızı bin canlı doğumda 13,1 olarak tespit edilmiş olup Neonatal Ölüm Hızı bin canlı doğumda 10,0’dır. Yine 2009 yılı için 5 Yaş Altı Ölüm hızı bin canlı doğumda 17,0 olup Anne Ölüm Oranı yüz bin canlı doğumda 18,4 olarak bulunmuştur.

Tablo 2’de Yıllara Göre Bazı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Göstergeleri yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, 2009 yılında doğumların % 95’i bir sağlık personeli yardımıyla yaptırılmaktadır. Doğum öncesi (en az 4 ziyaret) bakım alan gebe oranı ise %80’dir.

2007

2008

2009

Sağlık Personeli İle Yapılan Doğumların Tüm Doğumlara Oranı (100'de) Proportion on Health Personnel-Attended Births to All Births (in 100)

83,0

89,3

91,3

95,0

Antenatal Bakım Kapsamı (En Az Dört Ziyaret)(100'de) Scope of Antenatal Care (Minimum Four Visits)(in 100)

53,9

70,2

73,7

80,0

Sezaryen Doğumların Tüm Doğumlar İçindeki Payı (100'de) Share of Cesarean Sections in All Births (in 100)

21,2

35,0

36,7

42,7

15-49 Yaş Grubu Halen Evli Kadınlarda Kontraseptif Yöntem (Herhangi biri) Kullanım Yüzdesi Percentage of a Contraceptive Method Use (Any Method) Among Married Women at the Age of 15-49

42,5

45,2

46,0

73,0

Tablo 2. Yıllara Göre Bazı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Göstergeleri, Türkiye

2008 yılından itibaren DBP+IPV+HIB 5’li aşı olarak uygulanmaktadır. 2009 yılı DBP+IPV+HIB aşılama oranı % 96’dır. BCG aşılama oranı % 96, HBV-3 aşılama oranı % 94 ve Kızamık aşılama oranı % 97’dir.

2009 yılı izlem sayılarından; gebe başına ortalama izlem sayısı 3,6; bebek başına ortalama izlem sayısı 6,8; çocuk başına ortalama izlem sayısı 1,6; loğusa başına ortalama izlem sayısı ise 1,40 olarak tespit edilmiştir.

2009 yılında Türkiye genelinde tüm sektörlere ait hastane sayısı 1.389 olup bunlardan % 60’ı Sağlık Bakanlığına aittir. Yine Türkiye genelinde yer alan ve tüm sektörlerde bulunan yatak sayısı 195.549 olup bunlardan % 62,5’i Sağlık Bakanlığına aittir. 2008 yılında 10.000 kişiye düşen yatak sayısı tüm sektörlerde 26,6 iken 2009 yılında 26,3‘tür. 2008 yılında 10.000 kişiye düşen yatak sayısı Sağlık Bakanlığında 16,7 iken 2009 yılında 16,9 olmuştur.

2009 yılı içerisinde 4.254 adet Sağlık Ocağı, 2.071 adet Aile Sağlığı Merkezi, 222 adet AÇSAP Merkezi, 429 adet Toplum Sağlığı Merkezi, 229 adet Verem Savaş Dispanseri, 122 adet Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve 1.317 adet 112 Acil Yardım İstasyonu 2.235 adet tam donanımlı ambulans ile hizmet vermiştir.

Yine 2009 yılı toplam hekim sayısı 118.641 olup bunların % 56,4’ü Sağlık Bakanlığında görev yapmaktadır. Tüm sektörlerde görev yapan Diş Hekimi sayısı 19.899, Eczacı sayısı 25.201, Sağlık Memuru sayısı 92.061, Hemşire sayısı 105.176 ve Ebe sayısı 49.357’dir.

2009 yılında tüm sektörlere ait hastanelere 295.262.190 hasta muayene olmak için müracaat etmiş olup bunların % 77,3’ü Sağlık Bakanlığı hastanelerini tercih etmiştir. 2008 yılında tüm sektörlerde toplam kişi başına hastane müracaat sayısı 3,83 iken 2009 yılında 4,07 olmuştur. Müracaat eden hastalardan 9.901.660 kişi yatarak tedavi edilmiş olup bunların %59,9’u Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatmıştır. 2009 yılı toplam ameliyat sayısı 10.289.171 olup bunlardan % 34,1’i büyük, % 30,5’i orta, % 35,4’ü küçük ameliyattır. Sektörde yer alan tüm hastanelerin yatak doluluk oranı % 62,9; yatan hasta ortalama kalış günü 4,2; yatak devir hızı 55,1; hasta yatak devir aralığı 2,5 gün; kaba ölüm hızı ‰13,2’dir.

Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına (AÇSAP, Sağlık Ocağı, Aile Hekimliği Birimi ve Verem Savaş Dispanseri) müracaat sayısı 197.704.326’dır. Kişi başına sağlık kuruluşlarına (birinci, ikinci ve üçüncü basamak) müracaat sayısı 2008 yılında 6,28 iken 2009 yılında birinci basamak için 2,72 ikinci ve üçüncü basamak için 4,07 toplam için 6,79 olarak tespit edilmiştir.

iken 2009 yılında birinci basamak için 2,72 ikinci ve üçüncü basamak için 4,07 toplam için 6,79 olarak tespit edilmiştir.

*Not: Haber bülteninde yer alan veriler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden gelen geribildirimler doğrultusunda değiştirilebilir. Verilerin NUTS-1 düzeyindeki detayları ve son hali “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2009” adlı çalışma ile Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlanacaktır.

Kaynak: dunyabulteni.net

İLGİLİ HABERLER

  • ANKET
  • HAVA DURUMU

  • YAZARLAR
Ajanslar