Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu

Kaynak: haberler.com Kategori: guncel

Bursa'da düzenlenen 'Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu'na katılan bilim adamları, büyük mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin fikir ve eserlerinin günümüze yansımalarını anlattı.

Bursa 'da düzenlenen 'Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu'na katılan bilim adamları, büyük mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin fikir ve eserlerinin günümüze yansımalarını anlattı.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda bir süre Bursa 'da yaşayan Somuncu Baba ile asırlarca Osmanlı coğrafyasına etkiler bırakan öğrencilerinin yaşamlarından kesitlerin yanı sıra Darendeli mutasavvıf ve divan şairi Osman Hulusi Efendi'nin hayatı anlatıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yağcı, Somuncu Baba'yı Bursa 'da anmaktan dolayı önemli bir vefayı yerine getirdiklerini vurguladı. Uzun süre Bursa 'da yaşayan Somuncu Baba'nın hoşgörü içerisinde 6 yüzyıldır bütün insanlık alemine gül rayihaları dağıtan bir cennet çiçeği olduğunu ifade eden Yağcı, Hulusi Efendi'nin de gelecek asırlara bir sel gibi çağlayıp coştuğunu bildirdi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık , aydın kişilikleriyle Anadolu insanını birlik ve beraberliğe çağıran maneviyat önderlerine şükran duyduklarını bildirdi. Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu , Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin insanlığı aydınlatan ideallerinin, böylesi toplantılarla geniş halkalara yayıldığını büyük bir memnuniyetle gördüklerini belirtti.

Sempozyumda bir konuşma yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akkuş , vefatından sonra Somuncu Baba'nın tesirlerinin oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyledi. Akkuş , "Kendinden sonra gelen müritleri başta Hacı Bayram-ı Veli olmak üzere ondan aldıkları feyizle birçok gönüllerde taht kurmuşlardır. Hacı Bayram 'ın Sultan Murad'la Edirne'deki karşılaşması ve Cami-i Atik'teki sohbetleriyle Somuncu Baba'nın feyzi kendisinden kısa zaman sonra Edirne'ye ulaşmış bulunuyordu" dedi.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de, Somuncu Baba lakabıyla da bilinen Şeyh Hamıd-i Veli'nin talebelerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin tasavvuf terbiyesi altında yetiştiğini ve özellikle Fatih Sultan Mehmed'in en meşhur hocası olduğunu belirtti. Prof. Dr Şimşirgil, "Onu İstanbul'u fethedecek ve büyük müjdeye nail olacak evsafta eğitmiştir. Akşemseddin Hazretlerinin şehzadenin eğitiminde oynadığı rol; Fatih 'i İstanbul fethine yönlendirmesi, fetih esnasında gösterdiği kararlılık ve padişahı devamlı olarak desteklemesi, fetihten sonra ise İstanbul'un bir Türk-İslam şehri olmasında gösterdiği yoğun gayret dikkat çekmektedir" diye konuştu.

"HİZMETLE AYDINLATAN FENER"

Mısır Ayn Şems Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Ahmet Sami Elady, "Hulüsi Efendi ve vakıf anlayışı" konulu tebliğini sunarken, Hulusi Efendi Vakfı'nın, ürettiği hizmetlerle ışıldayan bir fener gibi etrafını aydınlattığını belirtti. Elady, "Bu hayır kurumu, ülkesine hizmet eden aydın Türk gençlerinden oluşan neslin yetişmesine ve terbiyesine maddi ve manevi katkılarda bulunmuştur. Bu vakıf aynı zamanda, Türk halkının fertlerine ayni ve maddi yardımlarda da bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Mısır Ayn Şems Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Ahmet Abdullah Negm, "Hulusi Efendi'nin hutbelerinin sosyal hayatta insan üzerine etkileri" konulu tebliğini sunarken, Osman Hulusi Efendi'nin, düşünsel ve reformcu bir proje ortaya atarak öne çıkan en bariz Türk ıslahatçılardan biri olduğu görüşünü savundu. Ahmet Abdullah Negm Osman, Hulusi Efendi'nin hutbeleriyle ortaya koyarak uyguladığı projenin, günümüzde Müslümanların hayatlarında İslam'ı yaşamaları anlamında model alındığını dile getirdi.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir de, konuşmasında tarih içerisinde milletlerin, kültürlerinin ve medeniyetlerinin temel taşlarını meydana getiren, gelecek çağlara etki eden büyük insanlar olduğunu kaydetti. Taşdemir, "Manevi etki, yüzyıllarca halkın belleğinde, gönlünde ve ruhunda yaşayarak ve zamanla devam edip gitmektedir. İnsanın ve insan hayatının bütün gizemliliğini fevkalade iyi bilen bu gönül erlerine bütün insanlığın ihtiyacı vardır. İşte, bu zatlardan biri ve şüphesiz Anadolu 'nun manevi mimarlarından olan ve Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli (K.S)'dir" dedi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Somuncu Baba'nın Osmanlı'ya yansıması fetih ve Akşemseddin" Prof. Dr. Sinan Yalçın, "Somuncu Baba'dan günümüze maneviyatın ekonomi üzerindeki etkileri", Prof. Dr. Mehmet Akkuş "Somuncu Baba'nın Darende'de medfun olması ve balkanlara etkisi", Prof. Dr. Hayrettin İvgin "Somuncu Baba Külliyesi ve Abşeron Şüvelan Kentindeki Seyyid Mir Mövsüm Külliyesi" ile Mısır Ayn Şems Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Ahmet Sami de "Hulüsi Efendi ve vakıf anlayışı" konularında tebliğlerini sundu.

Sempozyumu Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Karadağ, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş ve çok sayıda vatandaş izledi. - Bursa

Bilgi

Başlık
Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu
Kaynak
haberler.com
Kategori
guncel
Tarih
2012-06-10 00:44:26
Sosyal Medya